Dit is het verhaal van een kind dat aan haar lot wordt overgelaten. Dit verhaal stelt zich de vraag in hoeverre het ethisch verantwoord is om kinderen op te sluiten in een omgeving die verre van bescherming biedt. Dit is geen verhaal rond vergeving, medelijden, noch wraak. Dit is het terugvorderen van het narratief. Deze activiteit wordt georganiseerd door Meneer Otis.