Waarom vrije vogels

De afgelopen jaren heeft onze samenleving en vooral jonge mensen in het bijzonder op veel aspecten geraakt. Door de coronaperiode hebben we ons gekooid gevoeld en onze vleugels voelden als lamgelegd.

De Gemeente Nijmegen ziet en voelt dit natuurlijk ook. Van bruisende stad, naar stille straten en van samen naar alleen.

Met de Vrije Vogels campagne en de SPUK Impuls Jongerencultuur regeling wil Nijmegen haar jonge inwoners weer inspireren en de energie van de stad teruggeven, maar de stad ook de energie van hen.

Jongvolwassen Nijmegenaren van 14 tot 27 jaar kunnen binnen het uiteenlopende programma en tal van aangesloten organisaties hun vleugels terugkrijgen, harder leren vliegen of weer de wind in de rug te voelen.

Elk onderdeel is (vogel)vrij toegankelijk (gratis) en het programma loopt tot eind 2024.

OVER SPUK IMPULS
JONGERENCULTUUR

Vrije Vogels is onderdeel van de regeling SPUK Impuls Jongerencultuur. De SPUK Impuls Jongerencultuur betreft een fonds dat via het ministerie door de gemeente Nijmegen ter beschikking wordt gesteld. Jongeren hebben in de coronaperiode veel moeten missen, ook op cultureel vlak. Dat terwijl cultuurdeelname positieve effecten heeft op ons welzijn. In het kader van herstel is er daarom in het bijzonder oog voor cultuurparticipatie door jongeren. Cultuurparticipatie verbindt jongeren met elkaar, draagt bij aan hun veerkracht en aan hun persoonlijke ontwikkeling.

De regeling is bedoeld om aan te sluiten bij de lokale uitgangssituatie en behoeften. Het budget wordt benut voor maatregelen die aansluiten bij het lopende beleid en de bestaande infrastructuur van de gemeente voor jongeren van 14-27 jaar. We spelen in op de belevingswereld en wensen van lokale jongeren. Dit doen we door met hen in gesprek te blijven en open te staan voor initiatieven van jongeren zelf.

Met de impuls wordt extra ondersteuning gegeven aan lokale plekken en initiatieven voor en door jongeren om zich creatief te ontwikkelen. De middelen worden onder andere besteed aan actieve cultuurparticipatie door jongeren, repetitieruimtes, broedplaatsen, creatieve hubs en andere plekken waar jongeren zich organiseren om nieuwe vormen van cultuur te maken.